post

Intellektuelle – og Personlighedsundersøgelser.
Forældreevne undersøgelser (Licens til PPT-testen).
Børnesagkyndige undersøgelser for Domstolene