Psykologtitlen er en beskyttet titel, dvs. ingen må kalde sig psykolog, hvis de ikke har en uddannelse som cand.psych, cand.pæd.psych. eller mag.art. i psykologi. Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening er psykologer.


Psykologer i liberalt erhverv (privatpraktiserende psykologer) er offentligt autoriserede af Psykolognævnet.
Psykolognævnet behandler klager over de autoriserede psykologer.
Psykologer i liberalt erhverv er kliniske psykologer, neuropsykologer og/eller erhvervspsykologer.

En klinisk psykolog er en psykolog, som har efter- og videreuddannelse der kvalificerer psykologen til at yde psykoterapeutisk behandling.

En neuropsykolog er en psykolog, som har efter- og videreuddannelse, der kvalificerer til at arbejde med nervesystemets organisation og funktion.

En erhvervspsykolog er en psykolog, hvis videreuddannelse kvalificerer vedkommende till at arbejde med konfliktforhold, trivselsproblemer m.v. i institutioner, virksomheder og andre arbejdspladser.

Psykologens primære arbejdsmetode er samtalen, evt. kombineret med brug af forskellige psykologiske metoder.