Ifølge overenskomsten mellem sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for, at få tilskud til psykologbehandling:

 • røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der, som følge af misdannelser el. lign. ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • personer, der inden det fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • personer med let til moderat depression efter udført psykometrisk test ved lægen.
 • personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 37 år.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du også befinder dig i en krise, som er udløst af det, som du har været ude for.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler. Som udgangspunkt udstedes henvisningen inden for 6 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Der kan dog udstedes en henvisning op til 12 mdr. efter begivenheden, hvis lægen skønner, at det er nødvendigt.

Er man medlem af sygeforsikringen ”Danmark”, kan man få et yderligere tilskud på 200,00 kr. pr. konsultation. ”Danmark” giver hovedsageligt tilskud til psykologbehandling, hvis du har en lægehenvisning, men der er aktuelt 2 undtagelser:

Tilskud fra Danmark uden lægehenvisning:

Hvis du har en let til moderat depression og er 25 år eller derover, vil du, hvis du er medlem, kunne få et tilskud på 300,00 kr. af Sygeforsikringen Danmark pr. konsultation (gældende 12 konsultationer). Klinikken indberetter tilskuddet, som efterfølgende automatisk bliver udbetalt af Sygeforsikringen Danmark.

Hvis du er under 18 år vil du kunne modtage et tilskud på 300,00 kr. af Sygeforsikringen Danmark pr. konsultation (gældende 5 konsultationer).