post

4

Kognitiv terapi, Psykodynamiske, Systemiske og Eksistentielle tilgange m.m. Naturterapi, Mindfulness og meditationer. 3-årig uddannelse i SE- somatic eksperience og Hypnoterapi.

post

3

Samtaleterapi, Krisehjælp og Rådgivning til alle personkategorier: Børn, Unge, Voksne, Par, Familier og Grupper

post

2

Intellektuelle – og Personlighedsundersøgelser.
Forældreevne undersøgelser (Licens til PPT-testen).
Børnesagkyndige undersøgelser for Domstolene

post

1

Angst, Depression, Stress, Kriser, Sorg, Traumer & Overgreb: Vold, Voldtægt, Incest, Psykiske overgreb og Omsorgssvigt. Samlivsproblemer, Psykosomatiske lidelser. Arbejdsrelaterede problemstillinger. Personlig udvikling og coaching.