Et traume kan opstå ved overvældende hændelser, som f.eks. trusler, vold, mobning, krig, tab eller dødsfald, ulykker, seksuelle overgreb, operationer, fald eller andre fysiske skader, familiære og sociale kriser.

Traumet opstår når vi overvældes af frygt og håbløshed og bliver låst fast i vores overlevelsesberedskab i form af kamp, flugt eller fastfrysning.  Både enkeltstående traumatiske hændelser og traumatiserende barndomsoplevelser kan påvirke din krop, psyke og nervesystem i mange år i form af plagsomme symptomer, som f.eks. spændinger, uro og uforklarlige smerter, søvn- og fordøjelsesproblemer, humørsvingninger, overfølsomhed overfor lys, lyde, lugte eller berøring. Følelsen af at være konstant på vagt, afmægtig, hjælpeløs, vred, angst eller depressiv. Koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder, svært ved at være til stede i nuet eller måske oplever du påtrængende erindringer om svære situationer.

Hos mennesker, som har været udsat for alvorlig belastning, reagerer nervesystemet, som om faren stadig er til stede. Kroppen husker de chokerende oplevelser og derfor forløses traumer bedst gennem kroppen.

Det er helt normalt, at en rystende og unormal begivenhed giver anledning til usædvanlige reaktioner og stærke følelser i en periode. Det kan være en stor hjælp, at tale med andre om hændelsen og tankerne kan derved mindre pinagtige og ubehagelige, men nogle gange kan det omvendte imidlertid forekomme, hvor traumet reaktiveres igen og igen ved samtale om det. Det er her, at en kropsorienteret behandlingsmetode bliver afgørende nødvendig.

SE står for Somatic Experiencing, som er en sådan kropsorienteret behandlingsmetode med fokus på samtale og kropsfornemmelser. I terapien kan indgå bevægelse, øvelser og evt. støttende berøring. Kroppens helende ressourcer bliver aktiverede og hjælper dig med at regulere og genetablere balance i dit nervesystem. Du vil opleve mere stabilitet, tryghed og tro på fremtiden. Du finder ro i kroppen og kan lettere engagere dig i det, der sker her og nu i dit liv.

Jeg har den tre årige SE- overbygningsuddannelse, som er udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter A. Levine. Behandlingsmetoden betyder, at jeg kan inddrage min viden om nervesystemet, i mit øvrige professionelle arbejde.