Stress: er når det er svært, at slappe af, bekymret, forpint og i følelsesmæssig ubalance. Stress kan medføre angst, depression, alkoholmisbrug og aggressivitet. Hvis presset er stort og vedvarende, kan det true dit helbred.

…..men, Stress kan både være godt og skidt:

Stress er naturligt

Stress er grundlæggende en vigtig biologisk mekanisme, som vi alle sammen er født med. Det er en mekanisme, som er beregnet til at kunne hjælpe os i kritiske situationer. Denne mekanisme kaldes også nogen gange for ”kamp eller flugt” respons. Men stress kan dog også optræde mere fredeligt end det.

Helt grundlæggende, så er stress noget, der er nødvendigt, for at vi mennesker kan overlever. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra, specielt fysisk, i presset situation. Men i vores moderne verden, så reagerer vi ikke fysisk, når vi bliver stressede. Vi brænder inde med stressen. Den ophobes i vores krop.

Ved Stresscoaching arbejdes der målrettet på at få stressen ud af kroppen samt at forebygge fremtidig stress. Man kommer gennem et program, hvor man trin for trin bliver bedre til at tackle stress. Stresscoaching er hjælp til selvhjælp, så man efter et kort forløb har lært at undgå alvorlig stress i fremtiden.

Stresscoaching er til psykisk sunde mennesker, der ønsker at forebygge stress, eller som er blevet alvorligt stressede på grund af en belastning. Stresscoaching kan således både gives ved en sygemelding, ved meget stress og rent forebyggende.

Kortvarig stress gør f.eks. at du:

 • er mere effektiv
 • er mere opmærksom
 • husker bedre
 • kan have flere bolde i luften

Langvarig stress gør f.eks. at du:

 • får søvnproblemer og spiseforstyrrelse
 • bliver følelsesmæssigt mere sårbar / ”kort lunte”
 • får et mindre overblik og blive mindre effektiv
 • bliver lettere syg og sygdomme kan forværres
 • bliver mindre social
 • får hukommelsesbesvær
 • får åreforkalkning
 • besvimer, eller det der er værre.

Dette kan igen deles op i:

Stress viser sig som både fysiske og psykiske symptomer. Det er individuelt fra person til person hvilke symptomer, som opstår først og man får ikke nødvendigvis alle tegn. en ting er sikkert man skal tage stress og stresssymptomer alvorligt og søge læge.

Fysiske tegn på stress:

 • Træthed.
 • Muskelspændinger og muskelsmerter især i nakke og ryg.
 • Hovedpine og migræne.
 • Åndedrætsbesvær (hyperventilation)
 • Hjertebanken.
 • Brystsmerter.
 • Svimmelhed.
 • Rysten på hænderne.
 • Øget svedproduktion
 • Appetitløshed.
 • Maveproblemer som smerter, forstoppelse, diarré, opkast, halsbrand osv.
 • Hyppig sygdom (med almindelige sygdomme som f.eks. forkølelse, bronchitis, halsbetændelse og urinvejsinfektioner).

Psykiske tegn på stress:

 • Rastløshed og indre uro.
 • Søvnløshed.
 • Irritabilitet og utålmodighed.
 • Aggressivitet
 • Hukommelsesproblemer.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Manglende sexlyst.
 • Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie.
 • Angst – uprovokeret eller som en overdrevet reaktion.
 • Lavt selvværd – følelse af utilstrækkelighed.
 • Tendens til at give op.
 • Depression.

Kognitiv terapi og adfærdsterapi er moderne former for terapi, hvor man går mere målrettet ind og arbejder med sine tanker og sin adfærd. Dette bruges f.eks. med succes ved angst og depression. Denne form for terapi er også speciel virkningsfuld i forbindelse med stress, når stressen hænger sammen med, hvordan man er som person.