Vores højteknologiske samfund giver os stadig flere valgmuligheder, og vi udsættes dagligt for en vedvarende strøm af informationer og påvirkninger, som konkurrerer om vores opmærksomhed. Dette kan bringe os væk fra os selv, væk fra nuet og fra vores egne værdier, og mange oplever et voksende behov for indre ro og stilhed. Mangel på tid opleves som et stigende problem for mange mennesker, og det på trods af – eller måske i virkeligheden på grund af – al vores teknologi som internet og mobiltelefoner.

Hvornår er der egentlig tid til fordybelse og nærvær? Hvornår giver vi os selv lov til bare at være, uden hele tiden at skulle ”være på”, være på vej eller være noget bestemt?

Nyere dansk forskning viser, at jo oftere mennesker besøger grønne områder og jo længere tid, de tilbringer der, des mindre stressede er de. Naturen kan derfor spille en afgørende rolle i en tid, hvor stress er blevet en folkesygdom med store menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser til følge.

Selvom du føler, du har travlt, så er der næsten altid lidt tid i overskud. Det er nemmere end du tror, og du behøver hverken at være spirituel eller religiøs for at få glæde af meditation og mindfulness. Det kræver blot, at du afsætter en smule tid midt i din travle hverdag. Hvis du føler, at du ikke har tid, har du måske særlig meget brug for det.  Du kan hurtigt lære f.eks.at meditere, mens du står og venter ved busstoppestedet eller på vej til arbejde.

At udføre mindfulnessøvelser i grønne områder giver dig en yderligere følelse af ro og harmoni, som kan hjælpe dig til at få mere overblik og perspektiv i din travle tilværelse – og overskud til at møde de udfordringer, som hverdagen rummer.

”Vi er ikke kun afhængige af naturen for vores fysiske overlevelse.
Vi behøver også naturen til at vise os vejen hjem, vejen ud af vores
eget sinds fængsel…Vi har glemt, hvad klipper, planter og dyr
stadig ved. Vi har glemt, hvad det vil sige at være – at være stille,
at være os selv, at være, hvor livet er: her og nu”.

– Eckhart Tolle