Depression betegner en længerevarende følelse af overvældende træthed, håbløshed, meningsløshed og manglende overskud til at forandre sin egen situation. Det er en alvorlig sygdom, som ikke må forveksles med den tristhed vi alle oplever i forbindelse med skuffelser og sorg.

Hvis man har en depression, kan man ikke bare ”tage sig sammen”. Det er derfor vigtigt at du opsøger din læge med henblik på, at blive udredt og henvist til relevant behandling, hvis du gennem længere tid oplever tristhed, nedsat energi og nedsat lyst til stort set hvad som helst.

Nogle symptomer på depression er stort set altid til stede, mens andre ikke opleves af alle:

Kernesymptomer: er tristhed, nedsat lyst og energi.

Ledsagesymptomer: er nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, svigtende hukommelse og koncentration, bevægelseshæmning, søvnforstyrrelser, appetitændringer og evt. selvmordstanker.

Andre symptomer:  kan være angst, irritabilitet, aggression, smerter og manglende sexlyst.

Depressioner inddeles typisk i tre kategorier: let, moderat eller svær depression.

Ved lette og moderate depressioner anbefales ofte kognitivt orienteret psykoterapi og det er ofte tilstrækkelig behandling.

Ved svære depressioner kan det være nødvendigt, at supplere den psykologiske behandling med psykiatrisk og medicinsk behandling ….og i særlige tilfælde udelukkende behandle depressionen medicinsk.