Angst er en irrationel oplevet fare, som oftest stammer fra personens indre oplevelser. Som udgangspunkt kan man sige at hvis du gennem længere tid har været forhindret i at gøre ting, du plejer, på grund af psykisk ubehag fra angstreaktioner, så har du en angstlidelse.

Når man har en angstlidelse, indskrænkes ens muligheder for uddannelse, arbejde, at skabe familie og opleve verden sammen med andre. Man kan føle angst på mange måder. Nogle har således en decideret angst lidelse, hvor bestemte symptomer er til stede og invaliderer dagligdagen, men andre kan have :

  • Panikangst:  er pludselige uforståelige angstanfald, hvor man ikke kan få vejret, har hjertebanken og tror, at man falder om.
  • Agorafobi:  er  bl.a. angst for at færdes uden for hjemmet, angst for transportmidler og at stå i kø i butikker.
  • Socialangst:  er overdreven genethed og frygt for at andre ser kritisk på en. Socialt samvær føles belastende og studie- og arbejdsliv kan være vanskeligt.
  • Generaliseret angst:  er en følelse af konstant indre uro og især unødige bekymringer i det daglige.
  • Hypokondri:  er helbredsangst, hvor fornemmelser i kroppen får en til at frygte, at man har en livstruende sygdom.
  • Enkeltfobier og klaustrofobi: er angst for en enkelt speciel situation, f.eks. flyskræk, specielle dyr, højder eller mørke.

Stress: er når det er svært, at slappe af, bekymret, forpint og i følelsesmæssig ubalance. Stress kan medføre angst, depression, alkoholmisbrug og aggressivitet. Hvis presset er stort og vedvarende, kan det true dit helbred.

Tvangstanker og OCD –obsessive compulsive disorder: er tilbagevendende tvangstanker og impulser til at udføre gentagen rituel adfærd.

Traumatisk angst og PTSD – post traumatisk belastningsreaktion: er traumatisk angst, som er opstået efter en voldsom oplevelse, som har udfordret ens sikkerhed, helbred eller liv.

I behandlingen af angst trænes klienten, som det første i at håndtere og udholde angstepisoderne. Typisk trænes forskellige typer af vejrtrækningsteknikker, som hjælper med at få kontrol over åndedrættet, samt at afspænde de forskellige muskelgrupper i kroppen. Dette hjælper personen til at mestre den fysiologiske side af angstanfaldet og dæmpe kroppens fysiologiske aktivering.

Jeg arbejder tillige med Kognitiv adfærdsterapi (KAT), som er en virksom psykoterapeutisk behandling til angstlidelser. Psykologen støtter her klienten i at ændre negative automatiske tanker og tilknyttede følelser.