Psykolog i Roskilde: Sanne Emilie Skov

Psykolog Sanne KristensenDer kan være mange grunde til at henvende sig til en psykolog. Det kan være krisereaktioner i forbindelse med sygdom og tab, det kan dreje sig om uoverkommelighedsreaktioner, smerter og kronisk træthed i forbindelse med langvarige belastninger. Det kan dreje sig om arbejdsbelastninger, fyring og mobning.

Det kan være generelle livsproblemer eller angst og depression. Vanskeligheder i ægteskab og parforhold, eller forældres bekymringer for deres børns trivsel. Psykologen er en professionel samtalepartner, som er upartisk og derfor bedre kan sætte sig ind i din situation.

Psykologen kan ikke løse dine problemer, men kan hjælpe dig med at forstå, hvad noget handler om og hvilke løsningsmuligheder, der findes.

Nogle har brug for hjælp til hurtig bearbejdning af helt konkrete problemer, andre har brug for mere langvarig hjælp pga. særlige vanskeligheder eller fordi de gerne vil lære sig selv bedre at kende.

I den første samtale med psykologen finder du og psykologen almindeligvis frem til, hvilket forløb du har brug for.

Du kan henvende dig direkte til en praktiserende psykolog. Der er frit psykologvalg og ingen forpligtelser ud over dem, du og psykologen bliver enige om

Søger du hjælp gennem sygesikringsordningen med offentligt tilskud, skal du dog have en henvisning fra din egen læge. Du kan også henvises gennem Falck Healthcare eller gennem din sundhedsforsikring.

I visse tilfælde kan kommunen eller bistandsloven yde hel eller delvis dækning for udgiften for psykologhjælpen.


Medlem af:

Psykolog Sanne Kristensen - Medlem af Dansk Psykolog Forening

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening.


 Samarbejder med:

DDKM

Recent Posts

4

Kognitiv terapi, Psykodynamiske, Systemiske og Eksistentielle tilgange m.m. Naturterapi, Mindfulness og meditationer. 3-årig uddannelse i SE- somatic eksperience og

3

Samtaleterapi, Krisehjælp og Rådgivning til alle personkategorier: Børn, Unge, Voksne, Par, Familier og

2

Intellektuelle - og Personlighedsundersøgelser. Forældreevne undersøgelser (Licens til PPT-testen). Børnesagkyndige undersøgelser for

1

Angst, Depression, Stress, Kriser, Sorg, Traumer & Overgreb: Vold, Voldtægt, Incest, Psykiske overgreb og Omsorgssvigt. Samlivsproblemer, Psykosomatiske lidelser. Arbejdsrelaterede problemstillinger. Personlig udvikling og